logo
(035) 602 28 26 Mail


  Privacybeleid


Privacybeleid van DataDidact, vastgelegd op 24 mei 2018

Toestemming

DataDidact vindt het belangrijk dat de privacy van klanten en bezoekers van de website wordt gewaarborgd. Hieronder kunt u lezen hoe wij hiermee omgaan. Door gebruik te maken van de diensten van DataDidact of het bezoek aan onze website, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Uw persoonsgegevens en de website van DataDidact

DataDidact maakt op de website geen gebruik van cookies, maar kan wel algemene bezoekersdata via Google Analytics ontvangen. Deze informatie bevat data over de activiteiten op onze website, de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem en de locatie van de bezoeker en is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, hetgeen vastgelegd is in een bewerkingsovereenkomst. Uw IP-adres laten wij anonimiseren en de verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie van Google Analytics.

Op sommige webpagina's zijn er links naar websites van andere partijen. DataDidact is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.

Over de persoonsgegevens die wij verwerken

DataDidact verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een cursus, nieuwsbrief of een contactformulier invult op de website. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:
 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en adres van uw werkgever
Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde plaats en zullen wij niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens die wij verwerken

In specifieke gevallen bewaren wij uw gevoelige (persoons)gegevens, zoals inloggegevens, modem- en computerinstellingen. Dit doen wij alleen als u deze actief aan ons verstrekt en bewaren deze informatie alleen als u daar om vraagt. Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde plaats waar anderen niet bij kunnen en zullen wij ook nooit aan derden doorgeven. Deze gegevens gebruiken wij alleen wanneer u daar zelf om vraagt.

Waarom we gegevens nodig hebben

DataDidact verwerkt uw (persoons-)gegevens voor de volgende doelen:
 • Facturatie en administratie
 • Verzenden van nieuwsbrieven en overig relatiebeheer
 • Het contact opnemen met u via e-mail of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of uit te kunnen voeren
 • Voor dienstverlening in het algemeen
 • Om onze website te verbeteren

Hoe en hoelang bewaren we uw gegevens

De gegevens bewaren wij hoofdzakelijk digitaal. Om deze gegevens te bereiken is een wachtwoord nodig dat alleen bij DataDidact bekend is. Dat geldt zeker voor gevoelige (persoons)gegevens. De gegevens bewaren wij zolang het voor het uitvoeren van ons bedrijf noodzakelijk is.

Wat wij niet digitaal bewaren, zijn de met de hand ingevulde inschrijfformulieren voor cursussen. Deze formulieren met algemene persoonsgegevens bewaren wij in ordners en worden voor voor historische of statische gegevens gearchiveerd in een met cijferslot afgesloten kast. De digitale persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd door ons bewaard.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor mailen of bellen. Wilt u direct uw persoonsgegevens verwijderd hebben? Klik dan op de knop Persoonsgegevens verwijderen (onderaan deze pagina).

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een afgesloten overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Beveiliging

DataDidact is zich bewust van het belang van uw privacy en neemt daarom de bescherming van uw gegevens serieus. DataDidact verplicht zich passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van DataDidact gebruikt een SSL-certificaat voor beveiligde toegang, de formulieren op de website gebruiken een beveiligde verbinding en ook het e-mailverkeer gaat over een versleutelde verbinding. Als u daarover twijfelt, kunt u altijd contact met DataDidact opnemen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het kan daarom nuttig zijn om deze verklaring over ons privacybeleid op een later tijdstip nog eens door te nemen. De datum (zie boven) geeft aan wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.

Persoonsgegevens verwijderen
Persoonsgegevens verwijderen
DataDidact
Specialist in Office (365) trainingen

Valeriaanstraat 69
3765 EJ Soest

(035) 602 28 26
info@datadidact.nl